Autor

•Marek Mittaš (1984)
Vyštudoval Filozofiu a primárne sa venoval filozofii Friedricha Nietzscheho. Písaniu sa aktívne venuje už niekoľko rokov a získal množstvo literárnych cien a uznaní. Jeho tvorbe dominuje špecifický pohľad na ľudí a udalosti okolo nás. Žije a tvorí v Prievidzi.   

                                           
•BELETRIA
Hriechy v rukavičkách (2010)

•ANTOLÓGIE

 Fantázia 2010 (2010)
Krimipoviedky  (2011)
Všetko čo ch cem  (2012)
Nefajčiť zakázané (2013)

•ČLENSTVO
PEN Klub

Časť ocenení:

Držiteľ ceny Literárneho fondu SR za poviedku Bezbranný ( 2008 )
Víťaz literárnej súťaže Florinova jar ( 2009 )
Čestné uznanie poroty v literárnej súťaži Benediktova Prievidza ( 2009 )
Tretie miesto v celoslovenskej literárnej súťaži MÚZA ( 2009 )
Čestné uznanie poroty Literárny Zvolen ( 2009 )
Čestné uznanie poroty Jašíkove Kysuce ( 2009 )
Máchovou Stopou (CZ) – ocenenie za významovo bohatý text (2010)
Benediktova literárna Prievidza – 2. Miesto (2010)
Krídla Ivana Laučíka – čestné uznanie (2010)
Literární vysočina (CZ)- čestné uznanie (2010)
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - 1. miesto (2010)
Literárny Zvolen - 2. miesto (2010)
Finalista Krimipoviedky 2011 (vydavateľstvo Evitapress)
Finalista Ceny Béla pre najlepšiu hororovú poviedku 2011 (vydavateľstvo Artis Omnis)