Literatúra na cestách - besedy

14.10.2012 09:16

Ďalšia kapitola z projektu Literatúra na cestách sa začala odvíjať v dňoch 27. a 28. septembra na Hornej Nitre. Piati spisovatelia v zložení Jozef Heriban, Tamara Heribanová, Ján Cíger, Vladimíra Komorovská a Marek Mittaš absolvovali za dva dni dovedna jedenásť besied pre široké spektrum čitateľov a priaznivcov literatúry.

Rezkým začiatkom začali autori už vo štvrtok ráno o 9.30 na Základnej škole Ráztočno, kde medzi prvostupniarov zavítal samozvaný profesor Hraškológie Ján Cíger s Tamarou Heribanovou, ktorí uchvátili deti príbehmi o Jankovi Hraškovi a pripravovanou knihou z dielne tejto autorky pod názvom Misia Eva, prísne tajné. Na druhom stupni Vladimíra Komorovská zasvätila starších žiakov do tajomstiev prekladateľského umenia, práce s jazykom a rozprúdila sviežu besedu, počas ktorej deti prekvapili aktívnym záujmom o literatúru. Nakoniec sa obe skupiny spojili a okolo osemdesiat detí si s literatúrou doslova potykali.

V rovnakom čase v Mestskej knižnici na Námestí baníkov v Handlovej sa Jozef Heriban a Marek Mittaš stretli s gymnazistami, ktorí prejavili záujem nielen o literatúru, ale aj o postavenie spisovateľa v spoločnosti, návod ako písať knihu, či kde hľadať inšpiráciu. Jozef Heriban rozprával mladým žiakom o zmysle čítania: „Pekár, ktorý číta, je lepší ako pekár, ktorý nečíta, taxikár, ktorý číta, je lepší ako taxikár, ktorý nečíta; čítanie rozširuje obzory, fantáziu, svet, komunikáciu a kreativitu,“ vysvetlil žiakom. Marek Mittaš prečítal poviedku Kvapky proti kašľu, ktorá sa stane súčasťou antológie Poviedky o strachu, pripravovanej do tlače, aby sa mohla v decembri objaviť na knižnom trhu.

Následne sa celá skupina autorov presunula do Základnej školy Gašpara Drozda v obci Chrenovec – Brusno, kde sa v rovnakom čase (o 12.30) konali besedy s mladšími aj staršími žiakmi. Autori na škole obohatili klasický vyučovací proces popri bežných hodinách literatúry. Mladí žiaci predstavili vlastné básničky, starší sa tešili zo živého kontaktu so spisovateľmi a dozvedeli o histórii celosvetového centra PEN či o štylistickej kompozícii príbehov a význame literárnych súťaží.

Štvrtkový podvečer (16.00) v handlovskej knižnici sa niesol v znamení literatúry pre staršiu generáciu, kde súčasnú tvorbu priblížili Vladimíra Komorovská, ktorá prítomným prečítala úryvok z poviedky Mudrlantka, tvoriacej súčasť mozaikového románu Papendeklová idylka, a Ján Cíger, ktorý sa predstavil viacerými glosami, určenými pre Rádio Regina, i básňami z mladosti. Paralelne prebiehala beseda v hoteli Bojnický vínny dom, kde sa prezentovali Jozef a Tamara Heribanovci s Marekom Mittašom. Milá beseda si vyslúžila skoro dve hodiny záujmu v ešte milšom prostredí, ktoré trojica autorov SC PEN doslova vychutnávala.

Piatkový deň sa o 10.00 začal besedou v Hornonitrianskej knižnici na Záhradníckej ulici v Prievidzi, kde samozvaného profesora Hraškológie Jána Cígera privítali nadšené tváre detí, z ktorých už dnes vyrastajú naslovovzatí absolventi. Jeho spolubesedníčka Vladimíra Komorovská hravou formou vysvetlila deťom proces realizácie knihy od redakcie rukopisu, cez jeho grafickú úpravu, až po jeho zadanie do tlače.

Krátko popoludní navštívil Ján Cíger s programom Hraškológie aj detské oddelenie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde atraktívnou formou osviežil deň deťom postihnutým zdravotnými ťažkosťami. O 13.00 privítala Hornonitrianska knižnica v Prievidzi medzi stredoškolákmi Jozefa a Tamaru Heribanovcov s regionálnym autorom Marekom Mittašom. Zvedavé otázky a záujem o literatúru s naozaj vrúcnym privítaním knihovníčok vyvolali pozitívnu náladu, čo pretrvala aj na záverečnej besede v handlovskej knižnici, ktorou spisovatelia v plnej zostave uzatvorili dvojdňový literárny koncert.

Literatúra na cestách v Hornej Nitre umožnila osobný kontakt s literátmi, členmi Slovenského centra PEN, všetkým vekovým kategóriám čitateľov, ktorí prežívali oslnivý okamih v ich spoločnosti, podnietila mnohých čitateľov k ďalším zaujímavým titulom, ba poskytla inšpiračný zdroj aj samotným spisovateľom.