Emma Tekelyová

Emma Tekelyová

Poviedky Hriechy v rukavičkách ma prekvapili. Doslova. Mužsko žensky šteklivé, občas reálne inokedy sureálne, ale najmä ľudsky krehké, prebúdzajú v človeku trinástu komnatu základného inštinktu. Odhaľujú zmysel absurdných citových zväzkov, ktoré sú v konečnom dôsledku silnejšie a dráždivejšie ako spoločenská konvencia. Na knižnom trhu sa ocitá svieže dielko, ktoré sa nepotrebuje hrať na nič a na nikoho. Jeho ambíciou je prostá človečia chuť zvádzať čitateľa na radostnejšie a zmyslovejšie prežívanie svojej vlastnej reality. A to sa mu darí excelentne.

Emma Tekelyová